Size Destek Olmak İçin Buradayız!

Aklınızdaki sorulara cevap arıyorsanız, bize istediğiniz her an yazabilir veya arayabilirsiniz.

Danışmanlık   İletişim

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bu hukuk dalı öz bir anlatımla, çalışan ile çalıştıran arasındaki ilişkilerin hukuki bir platformda düzenlenmesidir.

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan özel hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suçun unsurları, şartları ve yaptırımlarını düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

İcra Hukuku

İcra hukuku, özel hukuktan doğan ve rızayla ödenmeyen borçların devlet gücüyle yerine getirilmesini sağlayan hukuktur.

Evreka Hukuk & Danışmanlık

Neden Biz?

Analiz

Destek

Uzman Avukatlar

Hukuki Danışmanlık

Aydınlatıcı Cevaplar

Müvekkil Önceliği

Şeffaflık

Gizlilik

Hizmetlerimiz

Faaliyet Alanlarımız

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suçun unsurları, şartları ve yaptırımlarını düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticaretle ilgili faaliyetleri düzenleyen, mevzuatın bütününü inceleyen özel hukuk dalıdır.

İş Hukuku

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen karma nitelikte bir hukuk dalıdır.

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan özel hukuk dalıdır.

Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişilerin ölümü sonucu onlara ait mal varlığını ve geleceğini inceleyen hukuk dalıdır.

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

Polis, Asker, Memur Hukuku

Memur, polis ve askerlerin disiplin, atama ve her türlü idari işlemleriyle ilgilenen hukuk dalıdır.

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, kişinin bilgisi olmadan sanal ortamdaki verilerine yasadışı erişimini inceleyen hukuk dalıdır.

Vergi Hukuku

Vergi hukuku, vergi ödevinin niteliğine, borcunun doğması ve sonlamasına ilişkin hukuk kurallarının bütünüdür.

Sözleşme Hukuku

Sözleşme hukuku; mal, hizmet, para ve mülkü değiştiren, yasal olarak bağlayıcı tüm kuralları inceleyen özel hukuk dalıdır.

İcra Hukuku

İcra hukuku, özel hukuktan doğan ve rızayla ödenmeyen borçların devlet gücüyle yerine getirilmesini sağlayan hukuktur.

İmar, İnşaat Hukuku

İmar hukuku, bir arazi ya da arsa üzerinde planlanan resmi ya da özel yerleşim yerlerinin nitelik ve kurallarını düzenler.

Müvekkillerimizden Gelen Yorumlar

Müvekkil Yorumları