Kategori: Makaleler

22 07 2021
4

YAPAY ZEKANIN HUKUKTAKİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİ

I. ETİK İLKELERİN BELİRLENMESİ Hayatımızın teknolojiye dokunan her noktasında karşımıza çıkmaya başlayan ve gelişimini hızla sürdüren yapay zekanın hukuksal zemin üzerine oturtulması gerekliliği açıktır. Bu nedenle yapay zekanın sınırlarının çizilmesi konusunda yapılmış çalışmaları aktarmak gerekmektedir. 1950 yılında Isaac Asimov’un “Üç Robot Yasası” ndan başlayarak 18 Aralık 2018’de Avrupa Komisyonu Üst Düzey Uzman Grubu’nun yayımladığı etik […]

10 07 2021
4

TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA KİŞİLİK HAKKININ KORUNMASI -PART 2-

I. KİŞİLİK HAKKI İHLALİNDE DAVALAR Bir önceki yazımızda açıklanan koruma bağlamında; TMK kapsamında kişilik hakkının ihlal edilmesi yaptırıma bağlanmıştır. Kişinin rızasıyla kişilik hakkının ihlal edildiği durumlarda (TMK md. 23’teki korumaya ilişkin)  TBK md. 27 uygulama alanı bulacaktır. Buna göre: “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak […]

06 07 2021
5

TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA KİŞİLİK HAKKININ KORUNMASI -PART 1-

KİŞİLİK HAKKI” KAVRAMI “Kişilik hakkı” kavramından önce “kişi”nin tanımına bakmakta yarar vardır. Zira kişiden bahsedemediğimiz durumlarda kişilik hakkı da söz konusu olmayacaktır. TMK md. 28’e göre kişilik, tam ve sağ doğumla çocuğun ana rahmine düşmesiyle başlayıp ölümle sona erer. Ek olarak, hak ehliyeti ve hukuksal bağlamda “kişi” niteliğini haiz olmak eş anlamlıdırlar. Hak ehliyeti MK […]